Zasady etyki zawodowej

Każda kancelaria adwokacka musi pracować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Jest to bardzo ważne, ponieważ jej złamanie może skutkować odebranie pozwolenia wykonywania zawodu.

Pierwszą i naczelną zasadą jest to, że adwokat ma zawsze występować w obronie interesów swoich klientów. Dodatkowo adwokat musi stale dbać o to, aby działać w granicach etyki zawodowej i ustanowionych przepisów prawa. Adwokat zawsze musi działać sumiennie i uczciwie, wykorzystując do wszystkich swoich działań posiadaną wiedzę teoretyczną i nabytą podczas zdobywania doświadczenia zawodowego. Oprócz tego środowisko adwokackie nie może podejmować żadnych działań, które miałyby ograniczać zaufanie społeczne do tego zawodu, czy też uwłaczałoby ono godności tego zawodu. Ważne jest także, aby adwokat udzielając porad prawnych w ten sposób nie zachęcał, ani nie ułatwiał klienta do popełnienia przestępstwa przekazując wiedzę o zasadach działania prawa.

Lista zasad z zakresu etyki wykonywania zawodu adwokata jest bardzo długa i konieczne jest ich przestrzeganie, aby adwokat za to nie został ukarany. Oczywiście każdego adwokata obowiązują wszystkie zapisy z Kodeksu Etyki Adwokackiej.